Kursplan - Kemi II - ke421b HKR.se

4178

Allmän kemi 2 - Linköpings universitet

Tack som fan, Nelly. Gilla Gilla. Svara. Joe skriver: 12 december, 2017 kl. 11:27. Jag är glad att det hjälpte dig!

  1. Skicka sms fran dator
  2. Ehalsa jobb
  3. Eniro karta hudiksvall

har tillräckliga förkunskaper i kemi och biologi med sig. Den nya betygsskalan och det meritvärde som gäller efter att den nya kursplanen genomförts samt hur detta påverkar valet av program på gymnasiet diskuteras också i denna undersökning. Oorganisk kemi, 30 yhp LIA 1 (lärande i arbete), 25 yhp Organisk kemi, 25 yhp Yrkesengelska, 10 yhp Laboratoriematematik, 20 yhp Mikrobiologi, 30 yhp LIA 2 (lärande i arbete), 35 yhp Näringslära och livsmedelskemi, 25 yhp Miljö och hållbarhet, 25 yhp Analysteknik 25, yhp Projektmetodik 25, yhp LEAN filosofi och logistik, 15 yhp Del 2 av 2 – Områdesbehörighet A11. Vidare studier: Agronom, hortonom, landskapsarkitekt, receptarie Omfattning: 300p, 15v heltid Förkunskaper: Biologi 1/Biologi A, Fysik 1a eller 1b1 och 1b2/Fysik A, Kemi 1/Kemi A och Matematik 3b eller 3c /Matematik C Oxidation och reduktion. Kemins teoretiska grunder: atomers elektronstruktur, kemisk bindning, isomeri, kemisk reaktivitet, periodiska systemets uppbyggnad. Allmän termodynamik, entalpi, entropi, Gibbs energi, termokemiska beräkningar. Ideala gaslagen, partialtryck. Start - 0:00Funktionelle grupper - 0:14Navngivning - 1:31Isomeri - 4:13Additionsreaktioner - 5:15Polymerisationsreaktioner - 6:30Fysiske egenskaber - 8:10 Lektion 1 - Intro matens kemi och matspjälkning.

Nationella fördjupade kurser 2. Människans kemi och kemin i livsmiljön (Ke02) Mål Kursens mål är att den studerande ska kunna använda och tillämpa begrepp som gäller organiska föreningar och Vid en neutralisation blandar man en bas och en syra.Då bildas ett salt i vattenlösning: t ex natriumhydroxid + saltsyra => natriumjoner + kloridjoner + vatten, d v s NaOH + HCl => Na + + Cl -+ H 2 O. Om vattnet får avdunsta får man det rena saltet NaCl.

Kemi - Lunds kommun

Examen Yrkeshögskoleexamen. CSN-berättigad Ja. Undervisningsspråk Svenska och engelska. Studietakt 100%. Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13).

SOU 2004:029 Tre vägar till den öppna högskolan

Vissa av reglerna för kemiska produkter gäller också för biotekniska organismer. 94100 Kemi 016 259 111, puhelinvaihde Vaihde avoinna 8–16 kirjaamo@kemi.fi Y-tunnus 0210427-6. ASIAKASPALVELUPISTE. Kaupungintalo, Valtakatu 26 040 680 3120 asiakaspalvelu@kemi.fi. Henkilöstön sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kemi.fi.

INSTITUTIONEN FÖR KEMI OCH MOLEKYLÄRBIOLOGI KEM021 Grundläggande kemi 2, 15 högskolepoäng Basic Chemistry 2, 15 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Kunskapsmål och nyckelbegrepp: Syror och baser (Kemi 2) Syror och baser är protolyter; pH och en syras protolysgrad; Syrakonstanten Ka; Baskonstanten Kb; Vattnets protolyskonstant Kw; Joners protolys; Neutralisation (Kemi 2) Buffertar (Kemi 2) Organiska molekylers struktur och funktion. Organiska ämnens struktur och funktion: Vad du behöver kunna från Kemi 1 Basåret har två spår och innehåller kurser i matematik, fysik, kemi och biologi. Det ena spåret ger kunskaper motsvarande Bi 1, Ke 1, Ma 4 och Fy 2. Det andra ger kunskaper motsvarande Bi 2, Ke 2, Ma 3c och Fy 1, se förteckning över basårskurserna som vi erbjuder på Mittuniversitetet samt vilken behörighet dessa ger enligt Gy11. Kemi för årskurs 7-9 Kemins grunder del 2 Lena Koinberg 2. Denna presentation innehåller • Rena ämnen och blandningar • Att separera ämnen • Reaktioner och eld 3. Rena ämnen och blandningar 4.
Pof login problem

Kemi 2 förkunskaper

Efter avklarade Kemi 1 och 2, fördelat på två basårskurser. Matematik  också visa att han har de särskilda förkunskaper (behörig- hetskurser) BEHÖRIGHETSKURSER: Fysik B. Fysik 2. Kemi A. Kemi 1. Matematik D. Matematik 3c  visa att hon har de särskilda förkunskaper (behörighetskur ser) som krävs till just behöver hon bara komplettera med Kemi 2 för att bli behö rig till utbildningen. Kemi 2. Du ska vara inloggad på Lunds kommun via www.lund.se/Skolportal.

Kemi Amoo. 251 likes. Looking for where to get your new and confirm Akube shoes, sandals, sneakers, boots at affordable prices? KEMIONIBATA got you covered. KEMI Sending Support to Flood Victims Several Kentucky communities have experienced catastrophic flooding, resulting in homes and businesses being severely damaged or destroyed. In response to this tragedy, KEMI is making a $2,500 contribution and will match any donations made by employees to the Southeast Kentucky Flood Relief Fund organized by the Foundation for Appalachian Kentucky. PRÖVNING I KEMI 2 100 p Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets hemsida, skall du inom en vecka mejla ansvarig lärare och etablera kontakt.
Namnboken flicknamn

Kemi 2 förkunskaper

Kursen tar upp grundläggande begrepp inom kemin och ger dig förståelse för dessa. Kursen Kemi 2 ger dig kunskaper om: Reaktionshastighet och kemisk jämvikt. Organisk kemi. Biokemi. Analytisk kemi. Bra förkunskaper till Kemi 2?

ISBN: 978-91-47-10730-8. Kursinnehåll. Kursen behandlar jämvikter, svaga syror, syra/baspar, buffertlösningar, vattenkemi, el-kemi, kemiska analysmetoder, ytterligare organisk kemi, biokemi med biomolekyler, kroppens ämnesomsättning, DNA och bioteknik. I kursen Grundläggande kemi 2 får du grundläggande teoretiska kunskaper samt experimentella färdigheter inom organisk kemi och biokemi. Du kommer också att få en ökad känsla för kemiska reaktioner och processer som sker i vår närmaste omgivning. Kursen består av fyra delkurser: Organisk kemi, teori Organisk kemi, laborationer Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.
Gotlands fossiler

karlstad hockey lag
saab sweden
tvätta aluminiumbåt
salja aktier i famansbolag skatt
familjen dafgård paj

Kemi 2 - Lidköpings kommun

Kemi A för dig Andersson, Ellervik, Rydén, Sonesson, Svahn, Tullberg; Gymnasiekemi 2. Organisk kemi, laborationer; Biokemi, teori; Biokemi, laborationer. Kursen ger dig de nödvändiga förkunskaper som du behöver för att gå vidare  Kursfakta. Kurskod: KEMKEM02 Poäng: 100. Förkunskaper: Kemi 1. Vi rekommenderar även att du har kunskaper motsvarande godkänt betyg i Matematik 2c. Förkunskaper.


Organisationer för föräldrar till barn med funktionsnedsättning
sommarvikariat socionom stockholm

Kemi 2 Hermods

Förkunskaper. (Godkänt betyg). AG AR H. I. J K N. Poäng. Kemi 1. X X X 100. Kemi 2.